هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
1 MaruAfrica SRV1_JHB_Production اطلاعات php
2 MaruAfrica SRV2_CPT_Production اطلاعات php
4 Data_InterAX_SRV1_JHB_Production اطلاعات php
MaruVoIP اطلاعات php