Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
1 MaruAfrica SRV1_JHB_Production PHP инфо
2 MaruAfrica SRV2_CPT_Production PHP инфо
4 Data_InterAX_SRV1_JHB_Production PHP инфо
MaruVoIP PHP инфо